Klachten

Indien de patiënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Saskia Bouwens.

SBCare en de patiënt zullen zich vervolgens beiden inspannen om tot een oplossing te komen.

Indien SBCare en de patiënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de patiënt zich wenden tot klachtenportaal zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Deze commissie zal bemiddelen tussen SBCare en de patiënt.