Privacy en geheimhouding

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt SKINiQ een registratie bij van je directe persoonlijke en medische gegevens in een beveiligd elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze registratie is wettelijk verplicht. Op de registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. 

Privacybescherming 

Om de privacy van de klant te beschermen hebben alle specialisten van SKINiQ een geheimhoudingsplicht.