Boek afspraak

Corona Covid-19

Ik heb als zorgverlener een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de besmettingen met Covid-19 beheersbaar blijven. Dat doe ik niet alleen om te voorkomen dat mijn cliënten of ikzelf besmet raken, maar ook omdat dat mijn maatschappelijke plicht is als Specialist (art. 14 en 36 wet BIG).

SKINiQ werkt vanuit het principe om de gezondheid van de cliënten te bevorderen, ziekten te voorkomen en de gezondheid te herstellen.

Zowel voor-tijdens en na de behandeling zullen door mij als Wet BIG zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

Tevens vindt er altijd een pre-screening plaats voorafgaande aan een behandeling in de praktijk.

Ik zal met iedere cliënt voorafgaande aan de afspraak alle hygiëne maatregelen uitgebreid bespreken.

De vragen die ik verder stel zijn:

  1. Heb je last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts?”

  1. “Bevindt een huisgenoot van jou zich in thuis isolatie?”

De vragen worden gesteld bij het maken van de afspraak en voordat de cliënt de praktijk binnen treedt. Indien de vragen met 'nee' worden beantwoord kan de behandeling plaats vinden.

Indien één of meer vragen beantwoord worden met 'ja' dan wordt de afspraak geannuleerd en wordt er een nieuwe afspraak met je gemaakt.

Bij binnenkomst is iedere cliënt verplicht zijn/haar handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. Hiervoor biedt ik de mogelijkheid.